Home Tags Govind Damodar Stotra

Tag: Govind Damodar Stotra

करार विन्दे  न पादारविन्दं  – Govind Damodar Stotra

0
करार विन्दे  न पादारविन्दं  - Govind Damodar Stotra गोविन्द दामोदर माधवेति Govind Damodar MadhavetiKararvinde na padarvindammukhar vinde vinve shayantamvatasya patrasya pute shayanambalam mukundam mansa smaramiकरार विन्दे  न पादारविन्दं मुखार  विन्दे विनवे शयन्तम् वटस्य पत्रस्य  पुटे शयानम् बालं ...